Sat. Jan 23rd, 2021

Namma Mysuru

History, News, Stories and much more

Month: December 2019

1 min read

ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕು, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ...

1 min read

ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕ ವಿಶಾಲವಾದುದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ...

Copyright © All rights reserved. | Designed by Savhn Tech Solutions.
error: Content is protected !!