Wed. Jan 27th, 2021

Namma Mysuru

History, News, Stories and much more

Month: May 2020

1 min read

ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ತೂಕ. ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದೂ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೂ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ. ಲೀಟರ್‌, ಮಿ.ಲೀ. ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಶುಭ್ರ.....

1 min read

ಗಂಜಾಂ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಆಭರಣ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಗಂಜಾಂ ಹೆಸರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿ...

Copyright © All rights reserved. | Designed by Savhn Tech Solutions.
error: Content is protected !!