Fri. Jan 22nd, 2021

Namma Mysuru

History, News, Stories and much more

Month: October 2020

1 min read

ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಸೊಗಸು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆನೆಗಳನ್ನು...

Copyright © All rights reserved. | Designed by Savhn Tech Solutions.
error: Content is protected !!