Wed. Jan 20th, 2021

Namma Mysuru

History, News, Stories and much more

History

1 min read

ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈಸೆರಾಯ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ...

1 min read

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ನಾಯಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ...

1 min read

ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅರಮನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ...

Copyright © All rights reserved. | Designed by Savhn Tech Solutions.
error: Content is protected !!