Sun. Jan 10th, 2021

Namma Mysuru

History, News, Stories and much more

mysore special

1 min read

ಗಂಜಾಂ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಆಭರಣ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಗಂಜಾಂ ಹೆಸರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿ...

1 min read

ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲು ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ? ಅಂತಹ ಬಿಸಿಲು ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಈ ನಿವೃತ್ತ...

Copyright © All rights reserved. | Designed by Savhn Tech Solutions.
error: Content is protected !!